Försåvitt du skulle upptäcka skadedjur hemma inom din lägenhet ämna du genast fånga Bekantskap med ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga pro detta på order från oss på Stena Fastigheter. Det är fullkomligt kostnadsfritt pro dig som hyresgäst att få Assistans av dem. Här hittar du kontaktuppgifter mot Anticimex.Arbetet kan Monsterå … Read More


Tänk fast än på att icke gapa postumt helt Överdriven. I odladana nedgång kan du gå tappa Försåvitt en riktigt enastående deal.Vi äger samlat allihopa våra ultimata ledtråd pro hurdan du såsom hyresgäst kan behålla på ett klimatn genom smarta val här på vår webbplats.Ifall ni skall skiljas, haffa Förbindelse med din uthyrare st… Read More


Allt som hör åt lägenheten ska vara på placering samman besiktningen, till exempel dörrar samt hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror, loftsäng mm såsom ni själv installerat eller tagit över från en förr hyresgäst skall tas bort.Att arbeta som städare kan villigfresta kroppen någon Fullständigt andel. Framför allt är det risk att ry… Read More


Småväxt sagt; städning är stressande, det tar epok – men det vara tvungen göras och tittar man mot någon stam så är tid jämt en bristvara som gör att även saken där bästa itu planeringar riskerar att fallera och Därborta till exempel städning från ditt bostad blir det såsom får stryka på foten.Att verka såsom städare kan påf… Read More


Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept för att förädla hållbara boendemiljöni och arbetsplatser Därborta människor trivs samt stannar över länge.Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads sorti. Ni tillåts hyresavierna kvartalsvis, ett för var månad.Skador orsakade från besynnerli… Read More